Main
Kosten ♥
Main
Kosten ♥
About
Eigen bijdrage

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen hoe je verzekerd bent en of de eigen bijdrage wel of niet wordt vergoed. Het te betalen bedrag wordt vooraf bekend gemaakt zodat je achteraf niet voor verassingen komt te staan. Weet je niet zeker wat er wel of niet wordt vergoed, lees dan altijd je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Aanvullend verzekerd?

Dan betaal je geen eigen bijdrage.

Niet aanvullend verzekerd?

Dan ontvang je na de kraamtijd een factuur voor de eigen bijdrage. De eigen bijdrage per kraamzorguren bedraagt in 2022 €4,70. De kosten van de eigen bijdrage zijn bij alle kraamzorgbureaus hetzelfde.

About
Aantal uren
kraamzorg

Wij zijn ons ervan bewust dat de behoefte aan zorg tijdens de kraamtijd kan veranderen en flexibiliteit vraagt. Wees maar gerust, wij groeien mee zodat jullie dé zorg ontvangen die jullie nodig hebben en verdienen.

De eerste urenindicatie komt vaak uit op 49 uur kraamzorg verspreid over maximaal acht dagen. Tijdens het intakegesprek worden de uren verdeeld over de dagen. Eventuele uren van een verblijf in het ziekenhuis of een geboortehotel worden hierin meegenomen.

De verloskundige en de kraamverzorgster bespreken op verschillende momenten de eventuele aanvullende behoeftes vanwege medische noodzaak. Aan de hand hiervan wordt besloten of het aantal uren nog passend is. Dit doen wij omdat na de geboorte pas echt zichtbaar is hoeveel kraamzorg moeder en gezin nodig hebben.

Indicatiestelling:

Het aantal uren zorg wordt met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) kraamzorg vastgesteld. Dit gebeurt op verschillende momenten:

Tijdens de zwangerschap tijdens de intake (1e indicatiemoment);
Bij de start van het kraambed thuis of in het geboortecentrum (1e herindicatie);
Tijdens het kraambed (2e herindicatie). De verloskundige evalueert, in overleg met de kraamverzorgende, de situatie en eventueel worden extra uren geïndiceerd.
Eventueel vindt een 3e herindicatie plaats voor een 9e/10e dag

Bron: “KCKZ » 4. Zorgprotocol Toepassing Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg”